En drøm blev til virkelighed

Jesper Olin Olsen er 26 år, og nyudklækket teolog fra Århus Universitet. Han er halvtidsansat som ungdomspræst i Saralystkirken. Jesper føler, at han i dag laver det, han altid har drømt om. 

-Jeg voksede op i Sønderjylland i en lille by ved navn Stepping i nærheden af Christiansfeld, fortæller Jesper. Jeg havde fem brødre, så der var gang i den med en masse fodboldspil, computere og actionfilm – kort sagt: ”drengehørm”! 

Hvordan var dit hjem som sådan?
-Mine forældre lagde meget vægt på de kristne værdier, men det var en fri kristendom, hvor man havde lov at sige sin mening og også komme med kritiske spørgsmål. Aftenandagten var dagens højdepunkt. Vi læste fra børnebibelen, min far stillede nogle spørgsmål, og vi bad alle sammen. Vi lærte at elske Gud uden at mærke ”en løftet pegefinger”. I øvrigt var det også dejligt at have familietid, hvor vi talte om, hvordan det gik i dagligdagen og var sammen som familie. Det kan jeg kun anbefale andre familier at være bevidste om, siger Jesper Olsen.

Efter konfirmationen flyttede Jesper med sin familie til Rødding, hvor hans far, der var smed, havde fået halvtidsjob som præst i Kristuskirken. Det var her, Jesper som 16-årig begyndte at prøve kræfter med noget af det, han siden har brændt for, nemlig børne- og teenagearbejde. Han startede i Rock Solid, og opdagede sine gaver og talenter for at arbejde med børn og unge. Kombinationen af at have med mennesker at gøre og fortælle andre om Gud, blev naturligt for Jesper allerede dengang. 

Milepæle i barndommen
Der er et par begivenheder fra Jespers barndom, som har været med til at påvirke hans valg af teologistudiet efter HF:

-Jeg har fået fortalt, at en svensk evangelist talte ind over mit liv, da jeg var 3 måneder gammel. Han sagde, at jeg skulle blive én, der fortalte andre om Gud, det mærkelige var, at jeg som barn var meget usikker. I klassen var jeg den stille person, som aldrig rakte hånden op og sagde noget. Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg en dag skulle stå på en scene eller en prædikestol. Men da jeg var 10, skete der noget afgørende for mig. Min mor spurgte, om hun skulle bede for mig, og det tog jeg vel ingen skade af, mente jeg. Under bønnen oplevede jeg, at Gud mødte mig, viste mig, at han elskede mig og overbeviste mig om, at Jesus lever. Den aften besluttede jeg mig til at sige ja til Jesus og følge ham.

Studievalg
Da Jesper begyndte at overveje valg af uddannelse, havde han en drøm om, at det skulle have ét eller andet med Gud at gøre. Andet år på HF søgte han Gud for at få svar på, hvad han skulle i fremtiden.

-Lige pludselig dukkede der en 5-6 teologer op på mit HF-studium og fortalte om teologi. Det førte så til, at jeg begyndte på universitetet i 2007, og altså nu i 2013 kan kalde mig cand. theol. 

Er du sluppet ”helskindet” fra teologistudiet?
-Ja, jeg føler, at det har givet mig nogle nye briller at anskue Bibelen og kirken på, og det er jeg taknemmelig for. Gud er blevet endnu større for mig gennem studiet.

Hvordan ser du på dit liv i dag?
-Jeg føler mig meget privilegeret. Som ansat i kirken laver jeg det, jeg egentlig altid har drømt om, nemlig at have med børn og unge at gøre, og at få lov til at fortælle andre om Gud. Jeg prædiker én gang om måneden i Saralystkirken, men tager også ud og taler i kirker rundt om i Danmark. Det, der blev talt over mit liv som spædbarn, er langsomt blevet til virkelighed, og det er jeg dybt taknemmelig over!

Hvad laver du i din fritid?
-Jeg elsker at se en god fodboldkamp sammen med vennerne, f.eks. Champions League. Jeg er fan af Barcelona og Sønderjyske. Derudover bruger jeg en del fritid på at træne breakdance sammen med min bror og en ven. Vi tager ud og optræder til forskellige arrangementer rundt om i Danmark, tit og ofte med en kristen vinkel på.

Jesper slutter af med at understrege, at selv om det her er hans historie, så vil Gud kalde mennesker uanset baggrund og uddannelse til at tjene ham og bruge deres talenter lige dér, hvor de er, til gavn for andre mennesker