Fællesskaber

I Saralystkirken vil vi gerne være mere end et fællesskab i kirken. Vi vil gerne bygge  relationer til hinanden.

Ingen kender alle
Det er ikke muligt, at alle kender alle. Det er heller ikke et mål. Men vi vil gerne, at alle bliver set af nogen. Vi vil gerne, at alle oplever, at der er nogen, de kender, og som kender dem så godt, at de kan følge med i livets gang og det præg, livet sætter på os. Fællesskab og relationer er nogle af nøgleordene for en kirke. 

Livet på en øde Ø
Vi er ikke skabt til at leve på en øde ø. Vi udvikler os bedst, når vi er sammen med andre og kan drøfte livets store og små udfordringer. Adam havde ikke været alene ret længe, inden det blev for kedeligt, og Gud skabte Eva. Man kan diskutere, hvor heldigt det fællesskab så umiddelbart var. De lærte i alle fald noget sammen om livet på den hårde måde.

Åbne fællesskaber
Klyngefællesskabet er en mulighed for at lære andre i og omkring Saralystkirken bedre at kende. Klyngerne er forskellige i både antal og målgruppe, og netop dét gør mulighederne mange. En klynge samles om et socialt arrangement, deler tro og deler liv.

Alle grupperne er åbne fællesskaber! Er du interesseret, så mød bare op næste gang klyngen mødes, eller tag kontakt til klyngelederne. I klyngerne blomstrer det uformelle samvær og alle er velkomne!

For dig som er ny eller nysgerrig, kan du i klyngen lære både nye mennesker og kirken bedre at kende. Nogle klynger mødes oftere end en gang hver måned, og det er op til deltagerne at afgøre frekvensen. 

Kontakt

Overvejer du at starte en klynge, eller vil du gerne være med i en, så tag kontakt til Knud Aage Møller tlf. 25 24 85 68 klynger@saralystkirken.dk 

Du kan læse om de forskellige klynger på de følgende sider.