Klyngesøndag

Den 3. søndag hver måned er der ingen almindelig gudstjeneste, men i stedet er der mulighed for at mødes i klyngefællesskaberne rundt omkring i byen.

Klyngefællesskabet er en mulighed for at lære andre i og omkring Saralystkirken bedre at kende. Klyngerne er forskellige i både antal og målgruppe, og netop dét gør mulighederne mange. En klynge samles om et socialt arrangement, deler tro og deler liv. Følgende klynger mødes om søndagen:

Saralystklyngen:
Frede Byg, tlf. 87 48 08 51 / chrifre.byg@gmail.com

Familieklyngen:
John Lorenzen, tlf. 61 79 42 47 / jl@saralystkirken.dk

Walk and talk klyngen:
Karen Fredslund, tlf. 23 11 00 33 / karenfredslund3@gmail.com

Ungkirkeklyngen:
Jesper Olsen, tlf. 26 22 28 75 / jo@saralystkirken.dk

Trigeklyngen:
Knud Aage Møller, tlf. 25 24 85 68 / kaam@saralystkirken.dk