Kirken vi ser

Selvom meget på en hjemmeside kan handle om organisering, struktur og ansvarsområder, vil vi gerne sige at "kirke" er langt mere end det. 

Kirke er ikke en bygning eller struktur eller kultur. Kirke er fællesskab. Fællesskab med Gud og fællesskab med andre mennesker. Det er Gud, der skaber kirken ved at sætte "krop" på beretningen om Jesus, der døde for menneskers skyld. Kirke er udtryk for at Jesus opstod fra døden og ikke efterlod mennesker i modløshed og meningsløshed.

Saralystkirken er et kristent fællesskab blandt mange kristne fællesskaber. Men vi gør vores yderste for at være den kirke, som Gud havde tiltænkt os at være. Du kan være en del af kirken og du kan være med til at forme fællesskabet ved at deltage i livet i kirken. 

Saralystkirken er et mødested for mennesker med vidt forskellig baggrund. Vi drøfter troen på Gud og lærer af hinanden, om det at leve livet. Om du er single eller gift, med eller uden børn, ung eller gammel, studerende, pædagog eller forretningsmand, gammeldansker eller nydansker, vil vi meget gerne byde dig indenfor i Saralystkirken.

Vi ser en kirke

  • Vi ser en kirke som er attraktiv, fyldt med tro på fremtiden og forståelig i sin kommunikation.
  • Vi ser en kirke som er overnaturlig på en naturlig måde og sjov at være en del af.
  • Vi ser en kirke der er integreret i byen og viser næstekærlighed til alle mennesker.
  • Vi ser en kirke der træner, udruster og opmuntrer mennesker til at tjene Gud med alle deres gaver og talenter
  • Vi ser en kirke, der i nært fællesskab med andre kirker arbejder for at række budskabet om Jesus ud til andre
  • Vi ser en kirke, der ønsker at være efterfølgere af Jesus i hverdagen og række ud til en nødlidende verden.
  • Vi ser en kirke, der bygger lokalt og tænker globalt

Overstående danner grundlag for de kerneværdier, som i dag er vores fix-punkter for kursen fremover.

Saralystkirken er for dig der er åndeligt søgende og spørgende, religiøst søgende og stiller spørgmål til livet, troen, frelse og meget mere.

Vi ønsker at imødekomme danskernes spirituelle længsel.

Vores erfaring er, at der er mange religiøst søgende mennesker, som søger noget andet end en traditionelle højmesse. Saralystkirken er en åben kirke for alle uanset baggrund og spørgsmål. 

Det er vigtigt for os, at vi kommer den åndelige søgning i møde. Danskerne har forskellige tilgange til Gud og det åndelige i dag, som man ikke havde på samme måde tidligere, og derfor er det vigtigt, at kirken er til stede i den søgen.