Bøn i Aarhus

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn, arrangeret af Evangelisk Alliance. Vi gør det for at øve os i kristen enhed, og for sammen at anråbe Gud på vores verdens, nations og bys vegne.

Også i Aarhus samles hundredvis af kristne til fælles bøn, og vi indbyder alle kristne til at deltage i arrangementerne der finder sted fra den 7.-14. januar. I kalenderen kan du se programmet.

Temaet for bedeugen 2018 er: ”Kirken som pilgrim, fremmed og flygtning”. 
Vi tager således udgangspunkt i en bibelsk sandhed om at kristne, fra den første kirkes tid og stadig i dag er fremmede i verden; vi er pilgrimme på vej mod vores virkelige hjem. 

Derfor kan vi også identificere os med de fremmede i vores samfund. Det gælder både migranter og flygtninge, og de ensomme i vores by. Dem vil vi i år have særligt fokus på at bede for. Samtidig beder vi trofast for Aarhus, Danmark og verden. 

I år er der 10 arrangementer i ugens løb. Vi har tilføjet to nye arrangementer, nemlig: 

- Aftenbøn & Vågenat fredag aften.

- Brunch & Bøn lørdag formiddag.

- Alle er velkomne til alle arrangementer!  

Er du på Facebook? Så hold dig orienteret om arrangementerne på: www.facebook.com/eaaarhus/