Giv det videre

Så tager vi fat på et helt nyt år! Her har vi aldrig været før! Det kan være med mange blandede tanker vi tager fat på 2018. Meget af det vi kender vil fortsætte, og det er nok godt nok. Andet vil ændre sig, og det er måske også godt nok.

Menighedsrådet vil gerne, at 2018 har en overskrift, eller et årstema. Et tema vi som kirke vil vende tilbage til, sætte spotlight på, lade os inspirere af, og som vil udfordre os. Årstemaet for det kommende år er: ”Giv det videre”.

Temaet er inspireret af en af kirkens værdier, den sidste af de fire der hedder: Vi rækker ud.

”Giv det videre”, bliver det gennemgående fokus. Vi er som enkeltpersoner ansvarlige for, at give det videre vi har fået. Samme udfordring gælder os som kirke. Det vi kan give videre, er det vi har fået, oplevet og erfaret. Vi er også som kirkefamilie blevet udfordret til at dele nogle af de byrder, vi hver især bærer på.
Nej, det skal ikke forstås sådan, at andre kommer for at bære vores byrder, men vi er inviteret til at dele dem med hinanden. Dette kræver så bare, at vi også vil give det videre, og dele noget af det der særligt tynger os med andre.

Årstemaet vil blive berørt i gudstjenester, skriftlige materialer, andagtshæfter, kirkelejren, oplæg til smågrupper, foredrag og andre tiltag.

Velkommen nytår! Godt nytår!
Vi er klar og forventningsfuld! 

John Lorenzen
Præst i Saralystkirken