Vital - en vigtig lørdag

Lørdag, den 27. januar kl. 9.00-13.00 afholdes workshop nummer 2 i Vitalprocessen. En dag med fokus på Saralystkirkens fremtid. 

Denne formiddag sættes der fokus på at tage et skridt, og fortsætte vandringen mod forandringen.  

At se et mål og blive ved med at gå efter det, også når det hele bliver en smule tåget og knap så tydeligt som ved starten, forudsætter vedholdenhed, for en vedvarende forandring kommer ikke bare lige pludselig. Denne formiddag bliver der præsenteret redskaber og værktøjer, der kan anvendes i hverdagen undervejs mod målet. 

Undervisere og facilitatorer på workshoppen bliver Ruth Cilwik og John Nielsen.
- Vi skal tale om hvorfor forandring er nødvendigt. Forandring opfattes nogle gange som noget truende og negativt, men vi skal opdage, at det er noget positivt og livsbefordrende. I kirkesammenhæng taler vi om forandringer for at fremme Guds rige. Jesus lærte os at bede: “Komme dit rige”. Det indebærer positive forandringer, udtaler John Nielsen.

Workshoppen er tilrettelagt således, at der vil være en god vekselvirkning mellem oplæg og undervisning med god tid til refleksion og dialog.

Menigheden bliver naturligvis inddraget i processen, så det er ikke blot undervisning, men gode muligheder for inddragelse.

Første workshop blev afholdt i januar 2017. I den mellemliggende periode har der været fokus på kirkens værdier, og at finde kirkens bibelhistorie, en beretning fra Bibelen som kendetegner Saralystkirken, eller som vi ønsker skal kendetegne os. Beretningen er fundet, og der var bred opbakning til, at det blev fortællingen om kvinden ved brønden, som er omtalt i Johannes ev. 4.  

Velkommen til en interessant workshop lørdag, den 27. januar.