Askeonsdag – en sanselig aftengudstjeneste

Askeonsdag er begyndelsen på de 40 dages faste op til påske, og en vigtig påmindelse om menneskets forgængelighed og afhængighed af Gud. I dag fejres den onsdag, den 14. februar kl. 19.30.

Navnet "askeonsdag" peger på højdepunktet i aftengudstjenesten, hvor deltagerne rejser sig, kommer op og får tegnet korsets tegn for panden med aske. Brugen af asken er et symbol på menneskets forgængelighed. Mennesker er skabt ud af støv, skal blive til støv, og asken minder om, at mennesket intet er uden Gud.  

Asken der benyttes, stammer fra forrige års palmesøndagsgudstjeneste. Her markerer man dagen for Jesu indtog i Jerusalem med palmegrene, og de bliver efterfølgende brændt. Asken skal efter traditionen være fra de brændte palmegrene man brugte sidste år palmesøndag, til fejring af indtoget i Jerusalem, hvor det fortælles i Bibelen, at tilskuerne strøede grenene ud på jorden foran Jesus på æslet.

Askeonsdag er den første dag i fasteperioden, og inviterer til at bryde med gamle mønstre og vaner og starte på en frisk.  

Vi kender nadveren med vinen og brødet, og vi kender dåben med vandet, men ellers er der ikke mange fysiske elementer i den gudstjeneste. Askeonsdag fejrer vi vores egen forgængelighed ved at minde hinanden om, at vi er blevet til af støv og skal blive til støv igen ved at bruge asken fra sidste år.

Fastetiden stemmer vores sind på en særlig måde til den indre rejse, vi skal foretage os frem til Jesu opstandelse påskemorgen. Vi har alle brug for at vende os om og skifte kurs i vores liv, selvom det kan være en svær erkendelse.

Elementerne i gudstjenesten består af læsninger, salmer, tale, bøn. Velkommen til en anderledes gudstjeneste med stærke symboler og et livgivende indhold.