Kurset: Lectio Divina

Lectio Divina er ikke et nyt italiensk køkken. Det er en gammel og velafprøvet måde at nærmere sig de bibelske tekster på. Metoden er udviklet af de gamle kirkefædre.

Lectio Divina er latinsk og betyder ”hellig læsning". Det er en særlig form for bibelmeditation, det er en langsom læsning som gør bibelberetningen både aktuel og forstående.  De kristne mystikeres bøn og erfaringer er formet af denne tradition.

Lectio Divina er funderet i den faste tro på, at når biblen åbnes, møder vi den levende Gud. Lectio Divina sigter på udviklingen af et dybere kendskab til Gud. Kurset løber over fem samlinger.

Kurset leder af John Lorenzen og starter torsdag den 17. januar kl. 19.00

Kurset er gratis.

Tilmelding og info: info@saralystkirken.dk eller tlf. 61 79 42 47