Nyt job: Diakonipræst i Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter

Saralystkirken søger en udadvendt og tillidsskabende diakonipræst 

Saralystkirken vil opgradere brobygningen mellem kirkens sociale indsats og menigheden i Saralystkirken, og ønsker derfor at ansætte en person i denne nyoprettede stilling. Ansættelsen sker på deltid med 10-14 timer pr. uge i en tidsbegrænset periode på to år.

Vi er en kirke i en spændende udvikling, og vores ønske er at være et relevant og inkluderende fællesskab, hvor alle oplever sig set, hørt og forsøgt forstået. Vi ønsker at række ud til mennesker med de gode nyheder og vi forsøger at imødekomme fællesskabsmæssige og sociale behov i lokalområdet.

Vores værdier er:

  • at være menneske - skabt og elsket af Gud.
  • at elske - Gud, sig selv og andre mennesker.
  • at have mod - til at stole på Gud, handle og tage det første skridt.
  • at række ud - med evangeliet, omsorg og hjælp til mennesker.

Vi ønsker at bygge bro mellem kirkens forskellige sociale tilbud og kirkens øvrige arbejde, der består af fællesskaber i flere forskellige størrelser.

Vi vil konkret gerne at du kan:

  • medvirke til at danne fællesskaber, netværk og relationer på tværs af sociale, etniske, økonomiske og uddannelsesmæssige forskelle
  • skabe rammer og rum for samtale om troen og livet
  • medvirke til at der vedvarende er et åbent og inkluderende miljø omkring Saralystkirken
  • starte en musikalsk legestue målrettet mindre børn
  • starte en klub for teenagere
  • være en synlig rollemodel i denne brobygning

Vi forventer, at du er kristen og en engageret, initiativrig og åben person, at du har erfaring, er god til at samtale og på en naturlig måde knytter gode bånd til mennesker, du mødes med. Den rette person skal være en dygtig brobygger og have let ved at tale med mennesker fra forskellige målgrupper. 

Du er en person, der hviler i dig selv. Du kan tænke ud af boksen og tage initiativ til at skabe nye relationer og tilbud til børn og familier i lokalområdet og bygge bro til de allerede eksisterende tilbud. Du har et positivt livssyn, høj tolerance og en god situationsfornemmelse.

Du er dygtig til at skabe overblik og retning og er på mange måder selvkørende. Du kommer dog ikke til at stå alene med at løfte disse opgaver, men vil i samarbejdet med kirkens ledelse modtage opbakning, støtte og sparring, ligesom frivillige medarbejdere vil hjælpe og støtte dig.

Du har sandsynligvis læst teologi, 3K, Diakoni eller en tilsvarende uddannelse.

Da vi tror på, at de nære relationer har stor betydning, ville det være en fordel, at du kan se dig selv indgå i og blive en del af vores kirkefællesskab.

Ansøgningsfristen er den 30. april.
Ansøgning og CV sendes til info@saralystkirken.dk mrk.: Diakonipræst. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kirkens præst John Lorenzen på tlf. 6179 4247 eller jl@saralystkirken.dk

Tiltrædelse 15. maj eller snarest derefter.