Bedegruppe

Velkommen i gruppen der lægger særligt vægt på bøn!
Gruppen mødes hver anden mandag kl. 19.00 i forskellige private hjem.

Du er meget velkommen til at deltage!
Kontakt blot Ninna for at få oplyst hvor bedegruppen mødes næste gang: ninnamogens@gmail.com