Rumænien - et land med en barsk historie

I 2006 rejste Dorthe og Cornel Pascu til hans hjemland for at hjælpe og udvikle to mindre landmenigheder i det nordøstlige område  og  igangsættelse af børne- og ungdomsarbejde.

De rejste af sted med økonomisk støtte både fra Danmark og Rumænien. Deres primære mål er at hjælpe og udvikle  menighederne i Onesti og Sanduleni med bl.a. lederudvikling, synliggørelse af menighederne i lokalområdet. En stor del af indsatsen består i at være behjælpelig med forkyndelse og bibelundervisning. 

Ved siden af arbejdet i menighederne, yder både Dorthe, Cornel og Elena (Cornels mor) også et kæmpe arbejde, ved at formidle gaver fra enkeltpersoner og menigheder i Danmark, til fattige familier i Rumænien.

De står også for kontakt til de rumænske skolebørn der er en del af skolebørnsprojektet og  desuden vejleder og rådgiver de ved indkøb til skolebørnene. 

Dorthe og Cornel har to børn, Jonathan på 6 år og Sara på 4 år. 

 Du kan læse mere om projektet her: helpromania.minisite.dk/