Økonomi i kirken

I Danmark drøftes det ofte om kirkeskatterne er for høje. Den debat er ikke så aktuel, når det drejer sig om en frikirke.

Hvad gi’r de andre? Det er et meget almindeligt spørgsmål, når nogen overvejer at melde sig ind i kirken. Der findes ikke noget fornuftigt svar på spørgsmålet, for det er vidt forskelligt.   

Vi modtager ikke tilskud fra det offentlige, men gaver og bidrag er dog fradragsberettiget. Ligningsloven giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til godkendte foreninger, hvis midler anvendes til alment velgørende formål. Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter, er godkendt af skattemyndighederne som en sådan forening. 
 
 Du kan støtte på følgende måder: 

Gaver og gavebreve til menigheden kan indsættes på kirkens konto.

Du kan også kontakte din bank og bede dem lave en fast månedlig overførsel til reg. nr. 2316 kontonr. 0804 224 955

Du kan også give en gave til kirken via Mobilepay på 23 93 90 60

Vil du vide mere om reglerne om skattefradrag for gaver, kan du kontakte kirkens kasserer på tlf. 61 67 28 00, eller på mail: nbp@saralystkirken.dk