Det tror vi på

Saralystkirken er en frikirke, der praktiserer klassisk kristendom i frie rammer. Betegnelsen frikirke er egentlig kun aktuel i lande, der har statskirker.

Man kan sammenligne frikirker i forhold til folkekirker med friskoler i forhold til folkeskoler. De hviler på det samme grundlag, men en friskole eller frikirke har større frihed og derfor ofte et mere personligt engagement.  En frikirke betyder egentlig blot, at kirken er fri af staten og ikke modtager økonomisk støtte fra staten i modsætning til folkekirken. En frikirke som Saralystkirken bygger på samme grundlag som folkekirken - blot under mere frie former.

Saralystkirken er en evangelisk frikirke og det betyder, at vi forkynder evangeliet om Jesus Kristus og bekender os til den fælles kristne trosbekendelse.

Trosbekendelsen:

  • Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
  • Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himlens og Jordens skaber.
  • Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
  • Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Saralystkirken har en tilknytning til Evangelisk Frikirke Danmark, som er en del af Den internationale Føderation af Evangeliske kirker, der har menigheder og kirker i mere end 20 lande og som driver mission i 56 nationer over hele verden.

Evangelisk Frikirke Danmark blev dannet i 1888 af en række frimenigheder fra hele landet. Missionsforbundet kan kort karakteriseres med tre ord: Tro, Liv og Fællesskab. 

Dengang som nu, lægges der større vægt på fællesskabet, livet og frelsen i Jesus Kristus, end på hvilke syn man kan have på forskellige teologiske spørgsmål. På denne måde forsøger vi at praktisere Jesu bøn om de troendes enhed.

Læs mere om evangeliskfrikirke.dk