Fællesskab og nye muligheder

Saralystkirken er ikke en bygning eller struktur eller kultur. Kirke er fællesskab. Fællesskab med Gud og fællesskab med andre mennesker. Det er Gud, der skaber kirken ved at sætte "krop" på beretningen om Jesus, der døde for menneskers skyld. Kirke er udtryk for at Jesus opstod fra døden, og ikke efterlod mennesker i modløshed og meningsløshed.

Saralystkirken er et kristent fællesskab blandt mange kristne fællesskaber. Men vi gør vores yderste for at være den kirke, som Gud havde tiltænkt os at være. Du kan være en del af kirken, og du kan være med til at forme fællesskabet, ved at deltage i livet i kirken. 

Saralystkirken er et mødested for mennesker med vidt forskellig baggrund. Vi drøfter troen på Gud og lærer af hinanden, om det at leve livet. Om du er single eller gift, med eller uden børn, ung eller gammel, studerende, pædagog eller forretningsmand, gammeldansker eller nydansker, vil vi meget gerne byde dig indenfor i Saralystkirken.

Vi vil skabe inkluderende og meningsfulde deltagelsesmuligheder for alle, og ønsker at vores fællesskab opleves som åbent, imødekommende, kærligt og inkluderende, på tværs af nationaliteter og generationer. Et sted med gensidig respekt og stor rummelighed, midt i vores forskellighed.

I løbet af efteråret vil vi meget gerne starte flere smågrupper eller klynger i Saralystkirken. Disse starter efter Kirkelejren i september. Drømmer du om at starte en gruppe, så hører jeg meget gerne fra dig. Kontakt John Lorenzen på jl@saralystkirken.dk