Konfirmand i Saralystkirken

Saralystkirken tilbyder konfirmandundervisning til alle, der går i 7. kl. Tilbuddet gælder også, hvis man ikke i forvejen har relationer til Saralystkirken. Undervisningen starter i begyndelsen af september.

Konfirmation kommer af det latinske ord confirmatio, og betyder at bekræfte. I konfirmationen er det Gud, som bekræfter sit løfte om velsignelse, og konfirmanden bekræfter at kender til den kristne tro, og ønsker Guds velsignelse over liv og fremtid.

Konfirmanderne i Saralystkirken mødes hveranden tirsdag kl. 16.30-18.30 og afsluttes med, at der sammen spises middag og efterfølgende kan dem, der vil, forsætte i klubben Follow. 

Undervisningen tager udgangspunkt i bogen Con Dios (med Gud). Con Dios er et flot nyt konfirmandmateriale, der minder om et ungdomsmagasin med farvestrålende tekstbokse og sjove fotos, som underbygger eller spiller op mod teksten. Emnerne berøres kun kort, så det er overskueligt for en konfirmand at læse, men det er store emner der slås an, f.eks. Tro og tvivl, kærester, Gud og det onde og døden. Med sit lækre layout og fantasifulde illustrationer fænger konfirmandmaterialet fra første øjekast. Men det er ikke kun glitter og glimmer. Bogen giver konfirmanderne et fint indblik i kristendommen og nogle gode råd med på livets vej. 

Det hele skal ikke gå op i snak, så derfor deltagere konfirmanderne også i flere sociale ting og som en del af forløbet er der en fem dages konfirmandlejr november. Her mødes konfirmander fra hele landet. Det er gratis at deltage i undervisningen  - dog betales der for den ene lejren samt et par andre sociale tilbud.

Konfirmandundervisningen i Saralystkirken lægger vægt på gode relationer, sunde oplevelser og nutidig undervisning. Ønsker du flere informationer - så skriv blot til info@saralystkirken.dk eller ring til præsten, John Lorenzen, tlf. 66 140 140 

Undervisningen afsluttes med en festgudstjeneste den sidste søndag i april. 

Datoerne for de kommende år ser således ud:

Søndag den 25. april 2021
Søndag den 24. april 2022
Søndag den 29. april 2023 

Historiske fakta om konfirmationen:

Konfirmation har været en fast tradition i Danmark i mere end 250 år. Konfirmation blev indført ved en forordning i 1736 og var principielt tvunget indtil 1857.  En forordning i 1759 bestemte, at børn kun i særlige tilfælde måtte konfirmeres, før de var 14 år. Til gengæld skulle de være det, før de fyldte 19. Blev det ikke overholdt, kunne den unge kvinde eller mand komme i fængsel, indtil vedkommende havde lært nok til at blive konfirmeret. Konfirmationen har på et tidspunkt været en nødvendig forudsætning for at kunne få arbejde eller i det hele taget at kunne leve et respektabelt liv. Konfirmationen var vigtig, for uden den kunne man hverken stå fadder eller blive gift… (ups…)

At man var konfirmeret blev fra 1832 indført i den skudsmålsbog, som man fik med, når man skulle ud at tjene som pige eller karl. Senere kom konfirmationen til at markere overgangen fra barn til voksen. Pigerne kunne nu f.eks. få voksen frisure og lang kjole, og drengene tillagde sig voksne vaner som rygning og lommeur. I mange år var det også almindeligt, at pigerne fik deres første sorte voksen-kjole ved konfirmationen.